Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Mint Travel Agency is geregistreerd aan de Doklaan 22 in Rotterdam, Nederland, met KVK nummer 89281497. Het kantoor is gevestigd aan de Doklaan 22, 3081 AD, Rotterdam, Nederland. Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door een reservering te maken via onze website, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden alsmede corona voorwaarden heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

 

 1. Overeenkomst huurder en verhuurder

Mint Travel Agency is een tussenpersoon en zal voor u reserveringen uitvoeren met betrekking tot accommodatie, vervoer en eventueel activiteiten.

 

Een overeenkomst tussen u en de verhuurder komt tot stand, nadat de verhuurder jouw boekingsaanvraag heeft geaccepteerd. Mint Travel Agency is en wordt geen partij bij de overeenkomst die je sluit of wenst te sluiten met de Verhuurder. Je sluit zelfstandig een overeenkomst met de verhuurder van de Accommodatie. Mint Travel Agency verzendt jouw boekingsaanvraag en faciliteert de betalingen op een veilige manier uit hoofde van de overeenkomst die tussen jou en de Verhuurder tot stand komt. 

Huurder is verantwoordelijk voor alle personen en dieren (indien toegestaan door verhuurder) die in de in de boekingsaanvraag aangegeven huurperiode gebruik maken van de accommodatie. Onderhuur van een accommodatie door huurder is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Mint Travel is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan de accommodatie. U dient dan ook zelf – zo u dat nodig acht – eventuele achtergrondinformatie over de accommodatie op te vragen bij de verhuurder en zelf nader onderzoek te doen naar locatie en kwaliteit van de accommodatie, alsmede de betrouwbaarheid van de verhuurder.

 

 1. Stichting Garantiefonds Reisgelden

Mint Travel Agency is aangesloten bij VZR. VZR houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

 

 1. Reikwijdte van onze service

Via deze website (www.minttravel.com) bieden wij (Mint Travel Agency B.V., kvk 89281497) een online platform aan waarop u als bezoeker een accommodatie kunt boeken voor uw vakantie. Als u een boeking maakt via de website, dan gaat u een overeenkomst aan met Mint Travel Agency. Deze overlegt na boeking, een boekingsbevestiging die door u getekend dient te worden. Wij fungeren uitsluitend als tussenpersoon tussen u en de logiesverstrekker. Er komt aldus geen overeenkomst tussen u en Mint Travel Agency tot stand met betrekking tot de huur van de accommodatie.

Bij een boeking via onze website bent u gebonden aan de boekingsbevestiging en onze algemene voorwaarden, de annuleringsvoorwaarden, en andere voorwaarden zoals hieronder beschreven, waarin onder meer onze onderlinge rechten en plichten staan.

 

Onze diensten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor commercieel gebruik. Het is derhalve niet toegestaan om enige inhoudelijke informatie, software, producten of diensten die op onze website worden aangeboden door te verkopen, te screenen (bijv. spider, scrape), te deeplinken, te gebruiken, te kopiëren, weer te geven of te downloaden voor commerciële of concurrerende doeleinden of activiteiten zonder onze toestemming.

 

 1. Betaling

Nadat u ons boekingsformulier heeft ingevuld, wordt de accommodatie (na goedkeuring van de logiesverstrekker) voor u gereserveerd en worden de boekingsbescheiden per email naar u opgestuurd. Controleer of de boeking correct is en of uw naam goed is gespeld. Klopt er iets niet, laat het ons zo snel mogelijk weten. Nadat u van ons de bevestiging van de reservering van de woning heeft ontvangen, dient een aanbetaling van 30% (in sommige gevallen 50%) van de huurprijs van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Deze aanbetaling dient binnen 2 dagen op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. De overige 70% (of 50%) van het uitstaande bedrag dient vóór 6 weken voor vertrek op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Voor reserveringen binnen 6 weken voor vertrek dient een spoedoverboeking gemaakt te worden, en dient het bedrag binnen 48 uur op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Wij hebben het recht de boeking dan (namens de logiesverstrekker) te annuleren.

De totaalprijs waarvoor u het huis heeft geboekt is opgebouwd uit de huurprijs en boekingskosten en eventueel extra administratiekosten en/of schoonmaakkosten. Het is mogelijk om met creditcard of via PayPal te betalen, maar daarvoor berekenen we 2,5% (creditcard) of 3,4% (Paypal) transactiekosten bovenop de aangegeven reissom.

 

 1. Toeristenbelasting

Toeristenbelasting kan lokaal betaald worden (indien van toepassing).

 

 1. Borgsom

De borg dient betaald te worden per bankoverschrijving voor het begin van de huurperiode, tenzij anders aangegeven. In sommige gevallen betaalt u de borg lokaal. Het exacte bedrag van de borg en de manier van betalen staat aangegeven in de boekingsbevestiging die u ontvangt als u een accommodatie via ons heeft geboekt. De borg zal binnen 1 week na de dag van vertrek terug aan u worden overgemaakt (tenzij anders aangegeven) als de borg per bankoverschrijving is voldaan of op de dag van vertrek worden teruggegeven als u bij aankomst de borg heeft betaald. U ontvangt de gehele borg terug als de woning nog in dezelfde staat verkeerd als toen u aankwam; d.w.z. zonder schade, zonder afval, vaat gedaan, netjes achtergelaten, en de sleutel vóór 10:00 uur aan de betreffende conciërge van de accommodatie  is ingeleverd. Eventuele kosten die zijn gemaakt voor het gebruiken van extra faciliteiten en/of bijgeboekte services kunnen hier ook van worden ingehouden.

Mocht één van bovenstaande in gebreken blijken dan kan het voorkomen dat we de borg wat langer vast moeten houden totdat de exacte kosten van de schade zijn vastgesteld. Indien de schade het bedrag van de borg overstijgt, bent u eveneens aansprakelijk voor het meerdere.

Deze bepaling geldt als een derdenbeding ten behoeve van de logiesverstrekker.

 

 1. Aansprakelijkheid Mint Travel Agency

Indien door onvoorziene omstandigheden Mint Travel Agency genoodzaakt is namens de logiesverstrekker de reservering te annuleren, zullen wij ons best doen om u een gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Als dit niet mogelijk is of als u dit aanbod niet accepteert, kunt u de overeenkomst ontbinden en zal Mint Travel Agency de reeds betaalde reissom terugbetalen. Voor eventuele (verdere) schade in verband met het voorgaande is uitsluitend de logiesverstrekker aansprakelijk.

Als bemiddelaar aanvaardt Mint Travel Agency geen enkele aansprakelijkheid voor schade of persoonlijk letsel ontstaan in of rondom de accommodatie alsmede niet voor veranderde omstandigheden, waaronder inbegrepen bouwwerkzaamheden en natuurverschijnselen. De logiesverstrekker als wederpartij bij de huurovereenkomst draagt hiervoor uitsluitend aansprakelijkheid. Indien u de logiesverstrekker aansprakelijk wenst te stellen, zullen wij u de eventueel benodigde contactgegevens verstrekken. Wij zullen ons best doen te bemiddelen in zo een situatie.

Verhuurde woningen zijn strikt bedoeld voor vakantie. Professionele fotografie en party’s of bruiloftsfeesten in en om de woning zijn alleen na uitdrukkelijke toestemming van de logiesverstrekker geoorloofd. Neem daarvoor contact op met Mint Travel Agency.

Situaties of omstandigheden die voortvloeien uit of worden veroorzaakt door, direct of indirect, krachten buiten Mint Travel Agency haar macht, onafhankelijk van de locatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, werkonderbrekingen, ongevallen, oorlogshandelingen of terrorisme, burgerlijke of militaire onlusten, natuurverschijnselen, nucleaire of natuurrampen , verlies of storingen van nutsvoorzieningen, communicatie of computer (software en hardware) diensten, overheidsmaatregelen, pandemieën (zoals COVID-19) of andere soortgelijke oorzaken gelden niet als redenen voor annulering met restitutie of tegemoetkoming vanuit Mint Travel Agency.

 

 1. Aankomst en vertrek

De accommodatie zal beschikbaar zijn ná 16.00 uur (tenzij anders aangegeven) op de aankomst dag tenzij anders staat aangegeven bij de beschrijving van de accommodatie op onze website. Voor late check-ins of check-outs kan een supplement worden gevraagd. 

Als u aankomt vragen wij u om gelijk de accommodatie te controleren; als er schade is meldt dit dan direct aan uw contactpersoon, anders zullen wij de schade in rekening brengen aan u. Mocht er schade ontstaan tijdens uw verblijf, neem dan meteen contact op met uw contactpersoon, zodat zij de schade kan bekijken en de kosten berekend kunnen worden.

Op de dag van vertrek, laat u uw accommodatie achter in dezelfde staat als u die aantrof. De keuken, vaat en barbecue, met alle benodigdheden moeten schoon zijn en op de plek liggen waar ze horen. U hoeft niet stof te zuigen of te boenen, want de eindschoonmaak is inbegrepen in de prijs. Wel moet alles netjes worden teruggezet op de plaats zoals u het aantrof bij aankomst. Als dit niet het geval is, zijn wij verplicht minimaal € 250,- of meer te rekenen namens de logiesverstrekker, het bedrag (uw aansprakelijkheid) hangt van uw accommodatie af en hoe het achtergelaten is.

Op de dag van vertrek, zult u uit moeten checken vóór 10.00 uur (tenzij anders aangegeven) en de sleutel moeten inleveren bij de housekeeper. Houdt u zich alstublieft aan deze voorwaarden, zodat wij een goed functionerend systeem kunnen behouden. In het geval dat u niet tijdig het huis verlaat zullen we namens de logiesverstrekker hiervoor het eerste uur € 50,- en daarna per half uur € 150,- van uw borg inhouden (tenzij anders aangegeven).

Deze bepaling geldt als een derdenbeding ten behoeve van de logiesverstrekker.

 

 

9 . Feesten / partijen / geluidsoverlast

De productie, uitvoering of organisatie van privé feesten in huizen is verboden. Het organiseren van feesten zonder voorafgaande goedkeuring van onze kant zal betekenen dat de volledige borg wordt ingehouden. Alle klachten, boetes, schade, betalingen en eventuele ontruiming van het huis die hiervan het gevolg zijn, komen (naast de inhouding van de borg) op rekening van de huurder; hiervoor zijn wij noch de logiesverstrekker aansprakelijk en ten aanzien van schade en gevolgen bij overtreding van dit verbod vrijwaart u ons en de logiesverstrekker. Dit geldt ook voor enige vorm van geluidsoverlast.  De huiseigenaar heeft het recht om verdere toegang tot de villa te ontzeggen. Deze bepaling geldt als een derdenbeding ten behoeve van de logiesverstrekker.

Zet overdag de muziek niet te hard en geen muziek na 22.00 uur ’s avonds en tot 10.00 uur ’s morgens (tenzij anders aangegeven). Het meebrengen van eigen geluidsapparatuur is verboden. Bij klachten van buren wordt minimaal € 500 per incident van de borg ingehouden (tenzij anders aangegeven).

 

 1. Autoverhuur

Wij hebben onze eigen (lokale) autoverhuurpartners en tarieven; als u hier geïnteresseerd in bent, neem dan contact met ons op. Een geldig rijbewijs is uiteraard verplicht. Als wij voor u een auto in een bepaalde klasse reserveren houdt dit geen garantie voor een bepaald type in, tenzij anders is overeengekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan met betrekking tot de huur van uw auto. Dit is iets tussen u en het autoverhuurbedrijf. Wij zijn bemiddelaar en helpen u slechts met de reservering van de auto.

 

 1. Bedlinnen en handdoeken

Bedlinnen en handdoeken zijn inbegrepen bij de huur van de accommodatie. Strandlakens en pooltowels dient u zelf mee te nemen. In enkele gevallen zijn pooltowels bij de huur inbegrepen. Of dit het geval is, kunt u vinden op de betreffende pagina van het huis dat u bij ons geboekt heeft.

 

 1. Babybedjes en -stoeltjes

Indien u deze wilt huren dient u dit van te voren bij de boeking aan te geven. De extra kosten worden in het totaalbedrag van de huursom verrekend. Indien u babybedjes huurt dient u zelf lakens hiervoor mee te nemen. Kosten voor  de huur kunnen per accommodatie verschillen en zijn bij ons na te vragen.

 

 1. Afvalverwijdering

Het is verplicht elke dag uw afval te verwijderen. U vindt de containers aan hoofdwegen en -kruisingen. Op de dag van vertrek laat u geen vuilnis achter, anders brengen wij hier € 250,- (tenzij anders aangegeven) voor in rekening namens de logiesverstrekker.

 

 1. Sleutels

In het geval van verlies of zoekraken van de sleutels zullen de kosten van vervanging hiervan aan u worden doorberekend door ons namens de logiesverstrekker. Houd er rekening mee dat dit soms een dure aangelegenheid kan zijn vanwege het vervangen van sloten en de aanschaf van nieuwe sleutel- en alarm sets.

 

 1. Meubels en andere bezittingen

Het is verboden om meubilair te verwijderen of andere interieurwijzigingen naar eigen smaak door te voeren. De meubels en andere goederen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Indien aan het einde van de huurperiode meubels of goederen niet meer aanwezig of buiten gebruik zijn door ander dan normaal gebruik zullen deze betaald of vervangen dienen te worden door de huurder met de goedkeuring van de logiesverstrekker. Deze voorwaarde heeft ook betrekking op de bekleding, het behang en het gebouw in het algemeen. In geval van schade zal de waarde van de gebroken of gebarsten goederen, de schoonmaakkosten voor bevlekte tapijten, dekens, matrassen, beddengoed enz. vergoed dienen te worden door de huurder. De huurder zal de meubels en andere goederen slechts gebruiken in de kamers waarin ze geplaatst zijn. Het is verboden deze te verplaatsen buiten het gehuurde pand. Verstoppingen: De huurder zal geen zaken werpen in wastafels, badkuipen, bidets, douches, wc’s, afvoeren e.d. waardoor de leidingen verstopt kunnen worden. Indien dit toch het geval zou zijn zal de huurder verantwoordelijk zijn voor de kosten veroorzaakt voor het verhelpen van deze verstoppingen. Deze bepaling geldt als een derdenbeding ten behoeve van de logiesverstrekker.

 

 1. Capaciteit en bezetting

Elk huis is ingesteld voor een bepaald en maximum aantal personen. Het is niet toegestaan om met meer mensen in het huis te verblijven dan van te voren is aangegeven bij de boeking, behalve als dit tussentijds nog met ons is overlegd en door ons is goedgekeurd. De gasten zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het aantal bewoners waarbij kinderen boven de 2 jaar mee tellen mee als volwaardige personen (tenzij anders aangegeven). In het geval dat u zich hier niet aan houdt, hebben wij het recht om namens de logiesverstrekker passende maatregelen te nemen: ontruimen van het huis en/of aanvullende kosten. Aanvullende kosten zijn per accommodatie verschillend en bij ons na te vragen. Deze bepaling geldt als een derdenbeding ten behoeve van de logiesverstrekker.

 

 1. Verzekering

Het is aan te raden een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

 

 

 

 1. Annulering

Elke annulering dient zo spoedig mogelijk per e-mail medegedeeld te worden en zal kosten met zich meebrengen. In geval van No Show, bedragen de kosten 100 % van de reissomhuursom en zal er geen enkele restitutie plaatsvinden.
De kosten voor annulering worden verder berekend als volgt (tenzij anders vermeld):

 • meer dan 42 dagen voor aankomst: 30% of 50% van de totaalprijs. Dit is afhankelijk van de accommodatie s en dit vindt u op de webpagina van de accommodatie onder het kopje “Overige informatie over deze villa” -> “Annuleren”
 • tussen 42 en 28 dagen voor aankomst: 60% of 100% van de totaalprijs. Dit is ook afhankelijk van de accommodatie  en te vinden op de webpagina van deze accommodatie
 • vanaf 28 dagen voor aankomst: 100% van de totaalprijs.

Het is niet mogelijk om op een later tijdstip de data te wijzigen of een accommodatie om te ruilen voor een andere accommodatie. De annuleringsregeling blijft van kracht.

 

 1. Klachten

Wij vinden het uiteraard uitermate belangrijk dat u een goede vakantie heeft en dat de accommodatie/ reis aan uw verwachtingen voldoet. Als er naar uw mening iets niet in orde is met de vakantiewoning of de boeking, neem dan direct telefonisch contact met ons op (003110 20 01 118). Voor noodgevallen buiten kantooruren zijn wij bereikbaar op het noodnummer (00316 42 800 814). Wij zullen ons dan inspannen te bemiddelen om de klacht snel en naar ieders tevredenheid op te lossen. Als u het huis zonder onze toestemming verlaat, vervalt elk recht op compensatie. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u ons dat binnen 14 dagen na terugkomst in Nederland schriftelijk per aangetekende brief of per e-mail kenbaar maken. Wij zullen ons best doen om te bemiddelen in een eventuele toekenning van compensatie, nadat wij hebben beoordeeld dat deze op zijn plaats zou zijn. Indien dit niet gebeurt op de wijze zoals hierboven vermeld, kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. De logiesverstrekker als wederpartij bij de huurovereenkomst draagt de aansprakelijkheid over tekortkomingen in het huis. Indien u de logiesverstrekker aansprakelijk wenst te stellen, zullen wij u -na toestemming van de logiesverstrekker – de eventueel benodigde contactgegevens verstrekken.

 

 1. Prijzen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment prijzen te wijzigen op de site. U kunt geen rechten ontlenen aan de prijzen van de accommodaties zoals deze op de site staan of stonden vermeld.