Disclaimer Mint Travel Agency

Website

Tijdens het onderhoud en bij de ontwikkeling van de website besteden wij uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de getoonde informatie. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en/ of onvolledigheden niet altijd voorkomen worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Mint Travel Agency aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of onjuiste informatie (eventueel aangeleverd door derde) die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gebouwde website, gecreëerde flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garantie geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Links

Deze website bevat links en verwijzingen naar andere websites en/ of bronnen die niet door Mint Travel Agency beheerd en/ of gestuurd worden. Mint Travel Agency is dan ook niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk, in welke vorm dan ook.

Beschikbaarheid en prijzen

Het aanbod op de website van Mint Travel Agency is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Mint Travel Agency is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Technische beschikbaarheid

Mint Travel Agency streeft naar een optimaal gebruik en bereikbaarheid van de website. Treft u een technische storing, dan kunt u er zeker van zijn dat Mint Travel Agency deze zo spoedig mogelijk oplost.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle via deze website te huur aangeboden accommodaties en overige diensten zijn de algemene voorwaarden van Mint Travel Agency van toepassing. In een enkel geval heeft de eigenaar van de accommodatie nog eigen specifiek geldende voorwaarden. De inhoud van deze voorwaarden kunt u op de website bekijken en/of bij Mint Travel Agency navragen. Op het volledige aanbod is tevens het Nederlands recht van toepassing.

Bescherming intellectueel eigendom

Deze website alsmede de inhoud ervan zijn het intellectueel eigendom van Mint Travel Agency. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het medium, al dan niet voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Mint Travel Agency vereist. Evenals het gebruik van de merknamen en beeldmerken van Mint Travel Agency is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mint Travel Agency.