Privacybeleid

Laatste update: 18-Nov-2022

Ingangsdatum 18-Nov-2022

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Mint Travel (Doklaan 22, Zuid-Holland 3181AD, Nederland, e-mail: info@minttravel.com, telefoon: +31(0)10 20 01 118) over het verzamelen, gebruiken en blootstellen van de persoonsgegevens die we verzamelen bij het gebruik van onze website (https://minttravel.com/). (ook wel “onze service”). Door gebruik te maken van onze service stemt u in met het verzamelen, gebruiken en blootstellen van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, gelieve dan geen gebruik te maken van onze service.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen, zonder enige voorafgaande kennisgeving aan u. We zullen het herziene privacybeleid vervolgens op deze webpagina plaatsen, waarmee u altijd de meest recente variant van het privacybeleid op deze webpagina terug kunt vinden. Het herziene beleid wordt 180 dagen vanaf het moment waarop het herziene beleid is geplaatst van kracht. Na dit moment betekent blijvend gebruik van onze service dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. We raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

 

De informatie die wij verzamelen:

We zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

 •  Naam
 •  E-mail
 •  Mobiel
 •  Geboortedatum
 •  Adres
 •  Betaling informatie

 

 Hoe we uw informatie gebruiken:

 We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 •  Marketing/promotie
 •  Verzameling van klantfeedback
 •  Het verwerken van betalingen
 •  Help en support
 •  Administratieve informatie
 •  Uw boeking beheren

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie…

 • alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming
 • enkel voor de doelen waarvoor toestemming wordt verleend

tenzij het gaat om wettelijke verplichten en we niet anders kunnen dan het volgen van de wet.

 

Hoe we uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 Advertentieservice

 Analyse

We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen en dat zij deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op beweringen dat uw gebruik van onze service in strijd is met rechten van derden.

Als onze service of ons bedrijf wordt samengevoegd met of overgenomen door een ander bedrijf, zullen uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 

Het bewaren van uw informatie:

We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikersaccounts inactief zijn of zolang we deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, zoals beschreven in dit privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie voor langere perioden moeten bewaren, zoals het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie (direct of indirect), kan voor onbepaalde tijd worden bewaard.

 

Uw rechten met betrekking tot de over u verzamelde informatie:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, heeft u mogelijk het recht op

 • toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens
 • het ontvangen van een kopie van uw persoonsgegevens
 • beperking van of bezwaar tegen de actieve verwerking van uw gegevens
 • ons te vragen om uw persoonsgegevens te delen met een andere entiteit
 • het intrekking van alle toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken,
 • het indienen van een ​​klacht bij een wettelijke autoriteit
 • alle andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. O

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons benaderen door te mailen naar info@minttravel.com. We zullen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving reageren op uw verzoek.

U kunt zich afmelden voor directe marketingcommunicatie of de profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door een mail te sturen naar info@minttravel.com.

Houd er rekening mee dat wanneer u ons niet toestaat om de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot of gebruik kunt maken van onze service waarvoor uw informatie werd gevraagd.

 

Cookies.

Raadpleeg het Cookiebeleid op onze website voor meer informatie over ons gebruik van Cookies en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën.

 

Veiligheid:

De veiligheid van uw gegevens is zeer belangrijk voor ons en we zullen dan ook redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en kunnen we de veiligheid van de informatie die we over u verzamelen niet garanderen en is het gebruik van onze service op eigen risico.

 

Klachtenfunctionaris / functionaris gegevensbescherming:

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw informatie kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris binnen Mint Travel, Doklaan 22, e-mail: info@minttravel.com. We zullen uw zorgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behandelen.